O spoločnosti

Špecialista na anglické preklady

Potrebujete preložiť text z angličtiny alebo do angličtiny? Chcete kvalitný preklad za rozumnú cenu? Ste na správnom mieste!

Spoločnosť PRIMA PRO, s.r.o. sa v rámci svojej činnosti venuje aj neúradným prekladom textov v jazykovej kombinácii anglický a slovenský jazyk.

Popri bežných textoch sa špecializujeme aj na texty z oblasti vedy, chémie, fyziky, ekonómie, medicíny, lingvistiky, IT, pedagogiky a psychológie.  Na požiadanie vieme zabezpečiť aj preklad textov z iných oblastí. Prosíme, kontaktujte nás a vytvoríme Vám ponuku na mieru, podľa Vašich požiadaviek. Keďže našim cieľom je spokojný zákazník, potvrdením Vašej objednávky  sa zaväzujeme, že texty preložíme v požadovanej kvalite. Štandardne preklady doručujeme na e-mail, v prípade záujmu zákazníka vieme zabezpečiť aj dodanie prekladu v tlačenej podobe (osobne alebo poštou). Cenu za preklad Vám vypočítame podľa charakteru a náročnosti textu a v závislosti od termínu dodania (čím viac času máme na preklad, tým je cena pre Vás výhodnejšia). Viac informácii o cenách a zľavách nájdete na podstránke http://primapro.sk/cennik/ .

Konateľom spoločnosti je Mgr. Peter Protivňak, ktorý je absolventom magisterského stupňa štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  (Katedra anglistiky a amerikanistiky) a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Ústav chemických vied). V spoločnosti pôsobí od jej vzniku.

Fakturačné údaje:

PRIMA PRO, s.r.o.
Alejová 5
040 11 Košice –Juh
Slovensko
IČO: 51 408 121
DIČ: 2120678461

Spoločnosť nie je platcom DPH.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice I, oddiel: Sro, pod č. 43202/V.

IBAN : SK35 0900 0000 0051 4117 6301 

BIC SWIFT kód : GIBASKBX (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ako variabilný symbol uveďte, prosíme, číslo faktúry, ktorú Vám zašleme. Ďakujeme

Po pripísaní platby za Vašu objednávku na náš účet Vám zašleme SMS alebo emailom notifikáciu.