Vypracovanie presnej cenovej ponuky je bezplatné a bez Vášho súhlasu s našou ponukou s prekladom nezačneme. Obratom Vás kontaktujeme s presnou cenovou ponukou v zmysle platného Cenníka, ktorú v prípade súhlasu potvrdíte a službu si tak záväzne objednáte. Cena sa odvíja od náročnosti textu, množstva textu a individuálnych požiadaviek. Konečná cena sa vypočítava zo zdrojového textu, budete tak vopred poznať presnú cenu za naše služby.

O zaslaní cenovej ponuky na e-mail Vás informujeme aj formou SMS správy.

Ak v rámci kapacity našej spoločnosti nebude možné splniť Vami navrhovaný termín dodania prekladu, navrhneme Vám najbližší možný termín dodania a rozhodnutie je na Vás.
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že som oprávnený zaslať objednávku v mene zákazníka. V prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov nenesie spoločnosť PRIMA PRO, s.r.o. žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody.
Potvrdzujem, že som oboznámený s platnými obchodnými podmienkami spoločnosti PRIMA PRO, s.r.o., ktoré sú uvedené na tejto webstránke.